INFORMACE K VÝUCE, VÝCVIKU A ZKOUŠKÁM

15.01.2020

VÝUKA A VÝCVIK
Zápis do jednotlivých běžných kurzů je naplánován vždy na první, případně patnáctý pracovní den v kalendářním měsíci. Do každého kurzu přijímáme omezený počet uchazečů tak, aby bylo možné vám zajistit co nejosobnější přístup.
Po podání přihlášky si hned domluvíme váš nástup do kurzu. Důležité informace vám dodáme i e-mailem pro pozdější použití.
Délka základního kurzu je v rozpětí třech až šesti měsíců od začátku do přihlášení na zkoušky, tedy do doby, než absolvujete poslední setkání teoretické i praktické části a budete přihlášeni na závěrečné zkoušky.
Délka standardního kurzu jsou tři měsíce od začátku do přihlášení na zkoušky, tedy do doby, než absolvujete poslední setkání teoretické i praktické části a budete přihlášeni na závěrečné zkoušky.
Délka rychlokurzu není předem známa, většinou však bývá do délky trvání třech týdnů. Uchazečům budou jízdy plánovány přednostně, výuka i výcvik budou probíhat intenzivněji, ale očekává se velká dávka zodpovědnosti při samostudiu i celém přístupu k výuce a výcviku. Zápis do jednotlivých rychlokurzů se naplánuje individuálně.
Nadstandardní kurz je také individuální a délka je předem neznámá. záleží jen na domluvě mezi uchazečem a autoškolou. 


ZKOUŠKY
Závěrečná zkouška probíhá na Magistrátu města Ostrava (jízdy probíhají v Ostravě), odboru Dopravně správních činností, a to na pokladně v prvním podlaží respektive v přízemí (30. dubna 635/35, Moravská Ostrava), kde sdělíte, žákem které autoškoly jste.
Cena za zkoušku  je 700,- Kč, tento poplatek je nutno zaplatit nejméně jeden pracovní den před termínem závěrečné zkoušky. Pokud tak neučiníte, zkušební komisariát Magistrátu města Ostravy Vás nemusí připustit ke zkoušce. Toto neplatí pro žadatele v nadstandardním kurzu, kde všechny poplatky jsou již uhrazeny v ceně kurzu.
Originál dokladu o zaplacení zkoušky je nutno uschovat a v den závěrečné zkoušky předložit společně s Občanským průkazem, kopii odevzdat do kanceláře autoškoly.
Doklady nutné ke zkoušce: - Platný OP - 700,- Kč/kopii dokladu o zaplacení - Řidičský průkaz (pokud jste jeho držitelem) - Při vrácení ŘP - Výpis evidenční karty řidiče + psychologické vyšetření akr. Psychologa MDCR (lze zajistit přes naši autoškolu)
Při převodu z jiné autoškoly, kdy jde žák pouze na jízdy hradí úřadu 1 100,-Kč


Průběh závěrečných zkoušek

Závěrečná zkouška se koná v testové místnosti Odboru dopravně správních činností (30. dubna 635/35, Moravská Ostrava). Sraz máme před budovou.
Závěrečná zkouška (Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla) pro skupinu B se skládá ze 2 částí:
1. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí formou testu na počítači. Test obsahuje 25 otázek. Pro úspěšné absolvování testu je nutné získat nejméně 43 bodů z 50. (tzv. TEST)
2. Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem se provádí zkušební jízdou, při které je hlavní důraz kladen na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a znalost pravidel silničního provozu + ekonomickou jízdu. Zkouška začíná výjezdem přímo od Magistrátu města Ostravy u skupiny B (tzv. ZKOUŠKA Z JÍZDY)
3. Zkouška z ovládání a údržby vozidel (Zkouška z techniky) pro skupinu C, CE, D a DE. Každý uchazeč si vylosuje tři otázky z údržby a ovládání vozidla pro skupiny C + CE a čtyři pro skupiny D + DE, které musí zodpovědět. Tato zkouška se koná buď před nebo po zkoušce z praktické jízdy, záleží na domluvě se zkušebním komisařem. Kompletní vypracované otázky najdete zde na našem webu anebo na stránkách Facebooku Autoškola DUAL CZ..
Pokud u jedné z části zkoušek neuspějete, můžete jí za poplatek Magistrátu města Ostravy opakovat (úspěšně absolvované části opakovat již nemusíte, ty máte již hotovy). Počet takových opakování může být libovolný co pět pracovních dnů, pokud ovšem neuspějete ve lhůtě 6 měsíců od prvního termínu Vaší zkoušky, musíte absolvovat celou autoškolu znovu.
Za opakovanou zkoušku z jízd se platí poplatek 400,-Kč, za zkoušku z techniky 200,-Kč a opakovaná zkouška z testů Vás vyjde na 100,-Kč. Správní poplatek se opět platí na Magistrátu a jeho kopii je třeba doručit i autoškole.

https://www.facebook.com/autoskoladual.cz/