Ceník pro skupinu B


Základní kurz - KLASIK
Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
- Běžný kurz pro získání řidičského oprávnění standardně nabízený v autoškolách.
- V kurzu nabízíme učebnici "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134) zdarma.
- Každý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek,
- Jízdy probíhají po dvou vyučovacích hodinách 1x týdně výhradně dopoledne. 
- Délka kurzu je v trvání od tří do šesti měsíců od přijetí do kurzu po jeho ukončení. 

16 700,- Kč
16 700,- Kč

Základní kurz - STANDARD

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
Standardní kurz nabízíme s mnoha bonusy.
- V balíčku je zvýšena teoretická příprava na učebně - 32 hod., což zvyšuje šanci u teoretické zkoušky, mnohonásobně zvyšuje šanci pochopení pravidel v provozu.
- Navýšení výcvikových jízd na 30 hod.
- V kurzu nabízíme učebnici "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134) zdarma.
- Každý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek.
- Jízdy probíhají po dvou vyučovacích hodinách nejméně 2x týdně.
- V tomto kurzu se dostanete s vozidlem také na jízdu mimo město a na dálnici.
- Délka kurzu je v trvání od tří do šesti měsíců od přijetí do kurzu po jeho ukončení.
- Kurz je možné provádět jako individuální. 
- V případě rychlokurzu je doba celého kurzu 25 dnů od přihlášení do kurzu po jeho ukončení.

17 800,- Kč
17 800,- Kč

Základní kurz - KOMFORT

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
- Tento kurz je velmi dobrou volbou. Nadstandardní kurz má navýšen počet výukových hodin na učebně - 36h, což zvyšuje šanci u teoretické zkoušky, mnohonásobně zvyšuje šanci pochopení pravidel v provozu.
- Navýšení výcvikových jízd na 32 hodin.
- V tomto kurzu se naučíte parkovat až osmi způsoby, projedete se po okresních cestách mimo obec a v závěru tohoto kurzu se dostanete s výcvikovým vozidlem také na dlouhou projížďku po dálnici, nejčastěji na úsek Ostrava - Hranice na Moravě po dálnici, pak sjezd a jízda směr Nový Jičín - Příbor - Ostrava zcela samostatně pomocí směrových dopravních značení a navigace, tedy bez udávání směru jízdy lektorem,
- Každý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek. 
- V letním období mají uchazeči možnost vyzkoušet si jízdu v noci (podle stmívání nejčastěji od 22h00).
- V ceně je doplňující výcvik v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně do první zkoušky, takže z řízení během čekání za zkoušku "nevypadnete". 
- Samozřejmostí je výuková literatura "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134)  v ceně.
- Přístup k výuce i výcviku může být zcela individuální v závislosti na potřebách a možnostech žadatele i autoškoly.
- Délka kurzu záleží na vzájemné dohodě, kdy se snažíme Vám vyjít maximálním způsobem vstříc.

19 900,- Kč
19 900,- Kč

Doplňovací zkouška


Popis služby:
- Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny Ba - automatická převodovka na sk. B - manuální převodovka.
- V rámci přípravy jsou poskytnuty 4 vyučovací hodiny jízdy pro odstranění zažitých návyků + 2 vyučovací hodiny před zkouškou.

4 000,- Kč

Sleva pro společný pár: 

(Platí pro kurz Standard a Komfort)

- 500,- Kč
na osobu

Sleva při současném zakoupení kurzu sk. A1, A2, A v programu Standard:


- 1 000,- Kč
z ceny druhého kurzu

Možnost splátek u všech programů


ANO
Do ukončení kurzu

Příplatek za individuální přístup:

1 500,- Kč

Příplatek za rychlokurz:                                        

2 500,- Kč

Doplňující jízda:

Jízda s manuální i automatickou převodovkou:                    


450,- Kč/h

Doplňující výcvik po druhé neúspěšné zkoušce:
Doplňující výuka 
po druhé neúspěšné zkoušce:

13 100,-  Kč
5 600,- Kč