Kondiční jízdy

Kondiční jízdy osobním vozidlem:

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
Kurz v délce 6 vyučovacích hodin je zaměřen na ovládání vozidla v provozu, jízda připojovacími a odbočovacími pruhy. Po skončení kurzu je možná jízda ve vlastních vozidlech s lektorem pro plné pochopení řízení.

2 400,- Kč

Kondiční jízdy osobním vozidlem - kurz parkování:

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
Kurz v délce 6 vyučovacích hodin je zaměřen na ovládání vozidla při parkování. Nejprve teoreticky probereme správné zvolení parkovací techniky, poté budeme cvičit v provozu parkování příčné - předem i couváním na levou i pravou stranu vozovky, podélné na levé i pravé straně vozovky, šikmé couváním i předem.  Po skončení kurzu je možná jízda ve vlastních vozidlech s lektorem pro plné pochopení parkovacích technik. 

2 600,- Kč

Kondiční jízdy s přívěsem s manuální převodovkou:


Popis služby:
Kurz v délce 6 vyučovacích hodin je zaměřen na ovládání vozidla v provozu, snadné zvládání jízdy se soupravou, couvání. Po skončení kurzu je možná jízda ve vlastních vozidlech s lektorem pro plné pochopení řízení. 

2 700,- Kč

Kondiční jízdy s motocyklem:


Popis služby:
Kurz v délce 6 vyučovacích hodin je zaměřen na ovládání vozidla v provozu, jízda připojovacími a odbočovacími pruhy, s lektorem v doprovodném vozidle v provozu městském i mimoměstském, taktéž je možnost využití plochy cvičiště.

2 800,- Kč

Cena za jednotlivé jízdy s osobním vozidlem s manuální převodovkou:

420,- Kč

Cena za jednotlivé jízdy s osobním vozidlem s automatickou převodovkou:

450,- Kč

Cena za jednotlivé jízdy s osobním vozidlem a přívěsem:

490,- Kč

Cena za jednotlivé jízdy s motocyklem:

Týká se jízd s lektorem v provozu s doprovodným vozidlem, na cvičišti samostatně 400,- Kč.

500,- Kč

Jízda s lektorem ve vlastních vozidlech:

290,- Kč