Ceník pro režim L17

PRINCIP FUNGOVÁNÍ L17:

L17 byla do právního řádu zakotvena Zákonem č. 271/2023, který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 14. září 2023 a mimo jiné přidal § 83a do Zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od 1.1.2024:

- Žadatel v režimu L17 bude moct získat řidičské oprávnění skupiny B už od věku 17 let.
- Žadatel absolvuje klasický výcvik v autoškole včetně složení obvyklých závěrečných zkoušek.
-Řidič L17 bude od 17 let smět řídit osobní automobil pouze pod dohledem konkrétního zkušeného řidiče - mentora, který bude muset splňovat kvalifikační předpoklady, při jízdě sedět na místě spolujezdce a nebýt pod vlivem alkoholu,
- Režim L17 se zapíše do Evidenční karty řidiče mladého řidiče i mentora.
- Režim L17 je v České Republice spuštěn od 1.1.2024. (viz § 83a Zákona č. 361/2000 Sb.). 
- Český režim L17 se vztahuje pouze na území České republiky!


DŮLEŽITÉ INFORMACE K AUTOŠKOLE V REŽIMU L17:

- Žadatel v režimu L17 bude moct získat řidičské oprávnění skupiny B už od věku 17 let.
- Mladý řidič si musí zvolit konkrétního mentora a ten s tím musí písemně souhlasit. Tato informace se zanese do karty řidiče obou zúčastněných. Sám ani s nikým jiným mladý řidič před dovršením 18 let řídit osobní automobil nesmí.
- Mladý řidič v režimu L17 může mít až 4 mentory.
- Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let (zkušený řidič), kterému nebyl v posledních 5 letech udělen zákaz řízení a který má v bodovém hodnocení řidičů 0 bodů. Mentorem bude nejčastěji rodič nebo příbuzný mladého řidiče, není to však podmínkou.
- Mentor není pasivním spolujezdcem, ale na mladého řidiče musí dohlížet a v případě potřeby mu poskytnout radu. Při případném vzniku dopravní nehody se bude zkoumat, zda-li mentor své povinnosti nezanedbal. V případě pochybení mentora je možné udělit sankci i jemu, proto mentor nesmí být pod vlivem alkoholu během jízdy se svým svěřencem.
- Prvozápis mentorů podaný společné s žádostí o vydání řidičského průkazu je zdarma. Dodatečný zápis mentorů je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
- Ano, řidičské oprávnění pro malé motorky A1 s automatickou převodovkou a vozidla B1 získané společně s oprávněním pro skupinu B bude možné využít již od 17 let, a to samostatně (mentor nebude potřeba).

Mobilní aplikace L17

- Řidiči L17 a jejich mentoři mohou využít aplikaci L17 pro mobilní telefony, která slouží jako průvodce systémem L17. Aplikace obsahuje praktické rady pro řidiče L17 i mentory a lze v ní zaznamenávat a hodnotit jednotlivé jízdy. Aplikace L17 je dostupná pro telefony se systémem Android, bude ke stažení také pro systém IOS.Základní kurz - L17 Klasik

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
- V balíčku je zvýšena teoretická příprava na učebně - 29 hod., což zvyšuje šanci u teoretické zkoušky, mnohonásobně zvyšuje šanci pochopení pravidel v provozu.
- V kurzu dostanete učebnici "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134) zdarma.
- Každý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek,
- Jízdy probíhají po dvou vyučovacích hodinách 1x týdně výhradně dopoledne.
- Délka kurzu je v trvání od čtyř do šesti měsíců od přijetí do kurzu po jeho ukončení.

16 800,- Kč
16 800,- Kč

Základní kurz - L17 STANDARD

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
Standardní kurz nabízíme s mnoha bonusy.
- V balíčku je zvýšena teoretická příprava na učebně - 29 hod., což zvyšuje šanci u teoretické zkoušky, mnohonásobně zvyšuje šanci pochopení pravidel v provozu.
- Stejný počet výukových hodin je přístupný mentorům uchazeče v reálném čase.
- Navýšení výcvikových jízd na 30 hod.
- 2 hodiny konzultačních jízd pro jednoho mentora. Každý další mentor daného žadatele může být ve vozidle přítomen během těchto konzultací.
- V kurzu nabízíme učebnici "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134) zdarma + výukové materiály k on-line studiu.
- Každý mladý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek.
- Jízdy probíhají pravidelně po dvou vyučovacích hodinách nejméně 2x týdně.
- V tomto kurzu se mladý uchazeč dostanete s vozidlem také na jízdu mimo město a na dálnici.
- Délka kurzu je v trvání od tří do šesti měsíců od přijetí do kurzu po jeho ukončení.
- V případě rychlokurzu je doba celého kurzu 30 dnů od přihlášení do kurzu po jeho ukončení.

18 500,- Kč
18 500,- Kč

Základní kurz - KOMFORT

Také s automatickou převodovkou!


Popis služby:
- Tento kurz je velmi dobrou volbou. Nadstandardní kurz má navýšen počet výukových hodin na učebně - 32h, což zvyšuje šanci u teoretické zkoušky, mnohonásobně zvyšuje šanci pochopení pravidel v provozu.
- Navýšení výcvikových jízd ve vozidle na 32 hodin pro uchazeče režimu L17.
- 4 hodiny konzultačních jízd pro jednoho mentora. Každý další mentor daného žadatele může být ve vozidle přítomen během těchto konzultací.
- V tomto kurzu se naučíte pohybovat bezpečně v obci, po okresních cestách mimo obec a v závěru tohoto kurzu se dostanete s výcvikovým vozidlem také na dlouhou projížďku po dálnici, nejčastěji na úsek Ostrava - Hranice na Moravě po dálnici, pak sjezd a jízda směr Nový Jičín - Příbor - Ostrava zcela samostatně pomocí směrových dopravních značení a navigace, tedy bez udávání směru jízdy lektorem.
- Každý uchazeč má přiděleného svého lektora na jízdy a vozidlo od začátku kurzu až do zkoušek. 
- V letním období mají uchazeči možnost vyzkoušet si jízdu v noci (podle stmívání nejčastěji od 22h00).
- V ceně je doplňující výcvik v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně do první zkoušky, takže z řízení během čekání za zkoušku "nevypadnete". 
- Samozřejmostí je výuková literatura "Autoškola? Pohodlně!" (EAN 9788087803134)  v ceně + výukové materiály k on-line studiu.
- Přístup k výuce i výcviku může být zcela individuální v závislosti na potřebách a možnostech žadatele i autoškoly.
- Délka kurzu záleží na vzájemné dohodě, kdy se snažíme Vám vyjít maximálním způsobem vstříc.

21 400,- Kč
21 400,- Kč

Sleva pro společný pár: 


- 500,- Kč
na osobu

Sleva při současném zakoupení kurzu sk. A1, A2:


- 1 000,- Kč
z ceny druhého kurzu

Možnost splátek u všech programů
Splatnost:

ANO
Do ukončení kurzu

Příplatek za rychlokurz:                                        

2 500,- Kč

Doplňující jízda:

Jízda s manuální i automatickou převodovkou:                    


450,- Kč/h

Doplňující výcvik po druhé neúspěšné zkoušce:
Doplňující výuka 
po druhé neúspěšné zkoušce:

13 100,-  Kč
5 600,- Kč