Profesní osvědčení učitelů autoškol

Učitelské oprávnění pro výcvik jízd sk "B":

13 000,- Kč

Učitelské oprávnění pro výuku a výcvik sk "B":

15 000,- Kč

Rozšíření učitelského oprávnění:

11 000,- Kč

Zajištění dopravně-psychologického vyšetření přes Autoškolu DUAL CZ:

2 500,- Kč

Každá další skupina:
(A; BE)

1 500,- Kč